Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19

Mục lục bài viết
Ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 24/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được hưởng chính sách khi bảo đảm các điều kiện sau: là người đang việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống COVID-19 tính từ ngày 01/5/2021 đến hết 31/12/2021; nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên;…Mức hỗ trợ một lần 3.700.000 đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng lương chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác; hỗ trợ một lần mức 2.200.000 đồng/người với cán bộ, quản lý, giáo viên nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng giáo dục và Đào tạo cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đến hết ngày 31/12/2022.

Quyết định 24/2022/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Hỗ trợ giáo viên mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do COVID-19

Mục lục bài viết
Ngày 29/11/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 24/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được hưởng chính sách khi bảo đảm các điều kiện sau: là người đang việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống COVID-19 tính từ ngày 01/5/2021 đến hết 31/12/2021; nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên;…Mức hỗ trợ một lần 3.700.000 đồng/người áp dụng với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên chưa được hưởng lương chính sách của địa phương hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác; hỗ trợ một lần mức 2.200.000 đồng/người với cán bộ, quản lý, giáo viên nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng giáo dục và Đào tạo cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đến hết ngày 31/12/2022.

Quyết định 24/2022/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.