Hỗ trợ đơn vị y tế công lập thu không đủ chi do dịch Covid-19

Ngày 08/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19.


1. Đối tượng áp dụng cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên


- Đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự chủ tài chính năm 2021 theo quy định có tổng nguồn thu không đủ bảo đảm chi hoạt động thường xuyên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị y tế công lập thu không đủ chi do tác động của Covid-19.

Quyết định này không áp dụng với: Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19; bệnh viện hồi sức cấp cứu Covid-19; bệnh viện điều trị Covid-19; trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19.

2. Cách xác định và mức hỗ trợ chi thường xuyên


- Số chênh lệch thu chi được xác định theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Thông tư số 71/2006/TT-BTC và theo các Quyết định của Thủ tướng về cơ chế thí điểm tự chủ của một số bệnh viện.

- Trường hợp được ngân sách nhà nước thanh toán chi phí xét nghiệm, điều trị Covid-19 theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh, thì đơn vị phải tổng hợp số được ngân sách nhà nước thanh toán vào số thu và số chi để xác định chênh lệch thu chi thường xuyên trong năm 2021.

- Mức hỗ trợ chi thường xuyên năm 2021 bằng số chênh lệch thu nhỏ hơn chi thường xuyên năm 2021 của đơn vị y tế công lập sau khi trừ đi số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi, dự phòng ổn định thu nhập và nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư (nếu có) đến hết ngày 31/12/2021.

Quyết định 16/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/8/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Hỗ trợ đơn vị y tế công lập thu không đủ chi do dịch Covid-19

Ngày 08/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 16/2022/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên cho đơn vị sự nghiệp y tế công lập thu không đủ chi do tác động của dịch Covid-19.


1. Đối tượng áp dụng cơ chế hỗ trợ chi thường xuyên


- Đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự chủ tài chính năm 2021 theo quy định có tổng nguồn thu không đủ bảo đảm chi hoạt động thường xuyên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

- Đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị y tế công lập thu không đủ chi do tác động của Covid-19.

Quyết định này không áp dụng với: Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19; bệnh viện hồi sức cấp cứu Covid-19; bệnh viện điều trị Covid-19; trung tâm hồi sức tích cực người bệnh Covid-19.

2. Cách xác định và mức hỗ trợ chi thường xuyên


- Số chênh lệch thu chi được xác định theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Thông tư số 71/2006/TT-BTC và theo các Quyết định của Thủ tướng về cơ chế thí điểm tự chủ của một số bệnh viện.

- Trường hợp được ngân sách nhà nước thanh toán chi phí xét nghiệm, điều trị Covid-19 theo giá dịch vụ khám, chữa bệnh, thì đơn vị phải tổng hợp số được ngân sách nhà nước thanh toán vào số thu và số chi để xác định chênh lệch thu chi thường xuyên trong năm 2021.

- Mức hỗ trợ chi thường xuyên năm 2021 bằng số chênh lệch thu nhỏ hơn chi thường xuyên năm 2021 của đơn vị y tế công lập sau khi trừ đi số dư Quỹ khen thưởng, phúc lợi, dự phòng ổn định thu nhập và nguồn kinh phí cải cách tiền lương còn dư (nếu có) đến hết ngày 31/12/2021.

Quyết định 16/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/8/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.