Hỗ trợ 22 huyện thuộc 17 tỉnh thoát nghèo

Mục lục bài viết
Ngày 22/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 880/QĐ-TTg phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2022 - 2025.Theo đó, 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được hỗ trợ thoát nghèo, đặc biệt khó khăn bao gồm:

- Huyện Bắc Mê, Quản Bạ thuộc tỉnh Hà Giang;

- Huyện Văn Quan thuộc tỉnh Lạng Sơn;

- Huyện Sơn Động thuộc tỉnh Bắc Giang;

- Huyện Hà Quảng, Trùng Khánh thuộc tỉnh Cao Bằng;

- Huyện Bắc Hà, Mường Ảng, Tuần Giáo thuộc tỉnh Điện Biên;

- Huyện Phong Thổ thuộc tỉnh Lai Châu;

- Huyện Thuận Châu thuộc tỉnh Sơn La;

- Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình;

- Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

- Huyện Bá Thước thuộc tỉnh Thanh Hóa;

- Huyện A Lưới thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Huyện Phước Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam;

- Huyện Bắc Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam;

- Huyện An Lão thuộc tỉnh Bình Định;

- Huyện Khánh Sơn thuộc tỉnh Khánh Hòa;

- Huyện M’Đrắk thuộc tỉnh Đắk Lắk;

- Huyện Đắk Glong thuộc tỉnh Đắk Nông;

- Huyện Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang.Quyết định này phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều ở các huyện này từ 6% - 7%/năm, quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều cuối kỳ giảm ít nhất 60% so với đầu kỳ trong giai đoạn 2022 - 2025.

Đến năm 2025, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo phấn đấu tăng 1,8 lần so với năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, ban hành.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Hỗ trợ 22 huyện thuộc 17 tỉnh thoát nghèo

Mục lục bài viết
Ngày 22/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 880/QĐ-TTg phê duyệt một số nội dung hỗ trợ 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn trong giai đoạn 2022 - 2025.Theo đó, 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được hỗ trợ thoát nghèo, đặc biệt khó khăn bao gồm:

- Huyện Bắc Mê, Quản Bạ thuộc tỉnh Hà Giang;

- Huyện Văn Quan thuộc tỉnh Lạng Sơn;

- Huyện Sơn Động thuộc tỉnh Bắc Giang;

- Huyện Hà Quảng, Trùng Khánh thuộc tỉnh Cao Bằng;

- Huyện Bắc Hà, Mường Ảng, Tuần Giáo thuộc tỉnh Điện Biên;

- Huyện Phong Thổ thuộc tỉnh Lai Châu;

- Huyện Thuận Châu thuộc tỉnh Sơn La;

- Huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình;

- Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

- Huyện Bá Thước thuộc tỉnh Thanh Hóa;

- Huyện A Lưới thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Huyện Phước Sơn thuộc tỉnh Quảng Nam;

- Huyện Bắc Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam;

- Huyện An Lão thuộc tỉnh Bình Định;

- Huyện Khánh Sơn thuộc tỉnh Khánh Hòa;

- Huyện M’Đrắk thuộc tỉnh Đắk Lắk;

- Huyện Đắk Glong thuộc tỉnh Đắk Nông;

- Huyện Tri Tôn thuộc tỉnh An Giang.Quyết định này phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo đa chiều ở các huyện này từ 6% - 7%/năm, quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều cuối kỳ giảm ít nhất 60% so với đầu kỳ trong giai đoạn 2022 - 2025.

Đến năm 2025, thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo phấn đấu tăng 1,8 lần so với năm 2020.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, ban hành.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.