Hồ sơ đề nghị Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Quyết định 12/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.
Mục lục bài viết

Ngày 15 tháng 5 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Quyết định 12/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao được quy định bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao;

- Bản chính hoặc bản sao có chứng thực văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ bằng tiếng Việt hoặc bản dịch sang tiếng Việt có công chứng hoặc chứng thực;

Đánh giá môi trường kinh doanh của doanh nghiệp | CRIF D&B Việt Nam

- Thuyết minh nội dung chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao trong văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ;

- Bản sao văn bằng bảo hộ hoặc đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp giấy chứng nhận chuyn giao quyền sở hu hoặc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp;

- Báo cáo triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao;

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.

Quyết định 12/2023/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )