Tất cả Cơ sở dữ liệu

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 26/07/2023

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BGTVT về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

Theo đó, Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt được quy định như sau:

- Bản chính hoặc bản điện tử đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

- Bản chính/bản sao có chứng thực/bản điện tử/bản sao điện tử có chứng thực các giấy tờ của phương tiện bao gồm:

+ Hợp đồng mua bán, cho, tặng; chứng từ đã nộp lệ phí trước bạ (nếu có);

+ Quyết định điều chuyển phương tiện;

+ Hóa đơn của tổ chức, cá nhân bán phương tiện; 

+ Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện

+ Đối với các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch thuật kèm theo.

Quy định về việc đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

- Trường hợp trong cùng một hợp đồng có kê khai nhiều phương tiện thì chủ sở hữu có trách nhiệm cung cấp bảng kê khai cho từng phương tiện đề nghị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoặc hồ sơ đối với từng phương tiện theo quy định.

- Đối với phương tiện nhập khẩu, cần phải có thêm bản chính/hoặc bản sao có chứng thực/bản điện tử/bản sao điện tử có chứng thực tờ khai hải quan dùng cho phương tiện nhập khẩu hoặc tờ khai hải quan đã được thông quan.

- Trường hợp phương tiện không có hợp đồng thì phải có bản chính văn bản/bản sao có chứng thực/bản điện tử/bản sao điện tử có chứng thực hợp đồng gói thầu hoặc hợp phần của gói thầu có thể hiện việc cung cấp phương tiện, biên bản bàn giao phương tiện cho chủ sở hữu.

Thông tư 14/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/9/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat