Hà Nội ban hành Chỉ thị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Mục lục bài viết
Ngày 14/10/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 18/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.


Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các các sở, ban, ngành phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều hình thức để tạo phong trào quần chúng, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì phối hợp với Công an thành phố, các sở, ngành và cơ quan liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2023.Công an Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao.

Đồng thời chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Sở Y tế chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn sức khỏe công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hướng dẫn địa phương công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trong quá trình tuyển quân.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa của công dân nhập ngũ.

Xem chi tiết: Chỉ thị 18/CT-UBND

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Hà Nội ban hành Chỉ thị tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Mục lục bài viết
Ngày 14/10/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 18/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.


Chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các các sở, ban, ngành phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều hình thức để tạo phong trào quần chúng, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì phối hợp với Công an thành phố, các sở, ngành và cơ quan liên quan tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức triển khai nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2023.Công an Thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ nhiệm vụ tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao.

Đồng thời chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Sở Y tế chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn sức khỏe công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hướng dẫn địa phương công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác trong quá trình tuyển quân.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn văn hóa của công dân nhập ngũ.

Xem chi tiết: Chỉ thị 18/CT-UBND

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.