Tất cả Cơ sở dữ liệu

Giáo viên mầm non, tiểu học tư thục được hỗ trợ đến 3,7 triệu đồng

svgImgTác giả: Luật Gia Đỗ Văn Lợi
svgImgNgày đăng: 12/08/2022
Ngày 11/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do dịch Covid-19.


Các cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác theo khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP sẽ được hỗ trợ một lần là 3,7 triệu đồng/người.

Các cán bộ quản lý, giáo viên  nhân viên đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP thì được hỗ trợ một lần mức 2,2 triệu đồng/người.Đối tượng được hỗ trợ bao gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại:

- Cơ sở Mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập;

- Cơ sở Tiểu học tư thục;

- Trường Mẫu giáo, Mầm non SOS và trường Tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Nghị quyết 103/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 11/08/2022.

-

Bài viết cùng chủ đề

-