Tất cả Cơ sở dữ liệu

Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương 2.268,3 tỷ đồng cho Bộ Tài chính

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 14/04/2023

Ngày 06 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 349/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Tài chính từ nguồn điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Bộ Tài chính.

Theo đó, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Tài chính số tiền là 2.268,3 tỷ đồng, trong đó Tổng cục Thuế là 1.134,8 tỷ đồng, Tổng cục Hải quan là 1.133,5 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên, tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển năm 2021 của Bộ Tài chính đã được Quốc hội cho phép chuyển nguồn sang năm 2023.

Căn cứ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 được giao, Bộ Tài chính thực hiện phân bổ chi tiết cho 95 dự án của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan theo đúng danh mục dự án kèm theo Tờ trình số 503/TTr-CP ngày 26/12/2022 của Chính phủ.

Quyết định 349/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký./.

Bộ Tài chính được giao gần 2.270 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương năm 2023  | VTV.VN

 

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro