Tất cả Cơ sở dữ liệu

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng nhà nước

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 03/05/2023

Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định, từ ngày 01/12/2023 nâng mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400.000.000 đồng trở lên.

Hiện nay, mức giao dịch phải báo cáo thực hiện theo Quyết định 20/2013/QĐ-TTg là từ 300.000.000 đồng trở lên.

Đối tượng áp dụng là Tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền.

Quyết định 11/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/12/2023 và thay thế cho quyết định 20/2013/QĐ-TTg./.

Tăng mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước |  baotintuc.vn

Trợ lý ảo AI
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro