Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Mục lục bài viết
Ngày 29/9/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 59/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.

Theo đó, từ 01/10/2022 đến hết 31/12/2022, giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa so với mức thu phí, lệ phí quy định tại Chương III Thông tư 261/2016/TT-BTC.

Bên cạnh đó, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với mức thu phí quy định tại Điều 3 Thông tư 295/2016/TT-BTC; giảm 50% lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa, phí trình báo đường thủy nội địa so với mức thu phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 248/2016/TT-BTC…Kể từ ngày 01/01/2023 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí trên lại thực hiện theo quy định tại Thông tư 261/2016/TT-BTC, Thông tư 295/2016/TT-BTC, Thông tư 248/2016/TT-BTC và Thông tư 193/2016/TT-BTC.

Thông tư 59/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

Mục lục bài viết
Ngày 29/9/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 59/2022/TT-BTC về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải.

Theo đó, từ 01/10/2022 đến hết 31/12/2022, giảm 20% phí trọng tải tàu, thuyền đối với hoạt động hàng hải nội địa; phí bảo đảm hàng hải đối với hoạt động hàng hải nội địa; lệ phí ra, vào cảng biển đối với hoạt động hàng hải nội địa so với mức thu phí, lệ phí quy định tại Chương III Thông tư 261/2016/TT-BTC.

Bên cạnh đó, giảm 50% phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt so với mức thu phí quy định tại Điều 3 Thông tư 295/2016/TT-BTC; giảm 50% lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa, phí trình báo đường thủy nội địa so với mức thu phí, lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 248/2016/TT-BTC…Kể từ ngày 01/01/2023 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí trên lại thực hiện theo quy định tại Thông tư 261/2016/TT-BTC, Thông tư 295/2016/TT-BTC, Thông tư 248/2016/TT-BTC và Thông tư 193/2016/TT-BTC.

Thông tư 59/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.