Giảm 10 % thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng

Mục lục bài viết
Ngày 08/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng.Nghị định 51/2022/NĐ-CP điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 57/2020/NĐ-CP từ 20% xuống 10%.

Các mặt hàng xăng được giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là:

- RON 97 và cao hơn chưa pha chế hoặc pha chế với ethanol hoặc loại khác

- RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97 chưa pha chế hoặc pha chế với ethanol hoặc loại khác

- RON khác chưa pha chế hoặc  pha chế với ethanol hoặc loại khácNgoài ra, các sản phẩm là dầu thô đã tách phần nhẹ, dầu bôi trơn cho động cơ máy bay, mỡ bôi trơn, dầu dùng cho máy biến điện và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch … vẫn áp mức thuế suất 5%.

Nhiên liệu diesel cho ô tô, nhiên liệu diesel khác, dầu nhiên liệu, Nhiên liệu động cơ máy bay… vẫn áp dụng mức thuế suất 7%.

Nghị định 51/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký, ban hành.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Giảm 10 % thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng xăng

Mục lục bài viết
Ngày 08/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2022/NĐ-CP về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng.Nghị định 51/2022/NĐ-CP điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 Phụ lục II - Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 57/2020/NĐ-CP từ 20% xuống 10%.

Các mặt hàng xăng được giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là:

- RON 97 và cao hơn chưa pha chế hoặc pha chế với ethanol hoặc loại khác

- RON 90 và cao hơn nhưng dưới RON 97 chưa pha chế hoặc pha chế với ethanol hoặc loại khác

- RON khác chưa pha chế hoặc  pha chế với ethanol hoặc loại khácNgoài ra, các sản phẩm là dầu thô đã tách phần nhẹ, dầu bôi trơn cho động cơ máy bay, mỡ bôi trơn, dầu dùng cho máy biến điện và dầu dùng cho bộ phận ngắt mạch … vẫn áp mức thuế suất 5%.

Nhiên liệu diesel cho ô tô, nhiên liệu diesel khác, dầu nhiên liệu, Nhiên liệu động cơ máy bay… vẫn áp dụng mức thuế suất 7%.

Nghị định 51/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký, ban hành.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.