Tất cả Cơ sở dữ liệu

Dự toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 26/07/2023

Ngày 20 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 877/QĐ-TTg về giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023.

Theo đó, tổng dự toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế năm 2023 là 114,535,834 triệu đồng. Cụ thể như:

- Thành phố Hà Nội: 20,101,151 triệu đồng;

- Thành phố Hồ Chí Minh: 21,097,524 triệu đồng;

- Tỉnh An Giang: 1,495,569 triệu đồng;

- Thành phố Hải Phòng: 2,188,357;

- Tỉnh Khánh Hòa: 1,221,789 triệu đồng;

- Tỉnh Kiên Giang: 1,303,840 triệu đồng…

Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm:

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao năm 2023, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định;

- Đối với chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2023 và các năm trước vượt dự toán hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thẩm định, tổng hợp đảm bảo nguyên nhân khách quan, báo cáo Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội thông qua.

Quyết định 877/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký./.

Bác sỹ đa khoa được khám chữa bệnh chuyên khoa theo quy định

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro