Dự kiến hoàn thành đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/6/2026

Mục lục bài viết

Ngày 15/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về việc triển khai Nghị quyết 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đã được Quốc hội chủ trương đầu tư, chia thành 8 dự án thành phần thực hiện theo hình thức đầu tư công, đi qua địa bàn 03 tỉnh (Đồng Nai, Bình Dương, Long An) và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 04 dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư. Mỗi dự án là một dự án thu hồi đất trên địa bàn của 01 tỉnh mà không phải là dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Dự kiến tiến độ triển khai xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh như sau: Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án thành phần, hoàn thành ngày 15/11/2022; Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả khi cho từng dự án thành phần, hoàn thành ngày 30/11/2022; Bàn giao hồ sơ và cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương, hoàn thành 30/9/2022; Địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành 30/3/2024; Lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế,.. và khởi công, hoàn thành 30/6/2023; Tổ chức thi công dự án, hoàn thành ngày 30/6/2026.

Nghị quyết 105/NQ-CP có hiệu lực từ 15/08/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Dự kiến hoàn thành đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/6/2026

Mục lục bài viết

Ngày 15/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về việc triển khai Nghị quyết 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đã được Quốc hội chủ trương đầu tư, chia thành 8 dự án thành phần thực hiện theo hình thức đầu tư công, đi qua địa bàn 03 tỉnh (Đồng Nai, Bình Dương, Long An) và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 04 dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư. Mỗi dự án là một dự án thu hồi đất trên địa bàn của 01 tỉnh mà không phải là dự án thu hồi đất liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.Dự kiến tiến độ triển khai xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh như sau: Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án thành phần, hoàn thành ngày 15/11/2022; Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả khi cho từng dự án thành phần, hoàn thành ngày 30/11/2022; Bàn giao hồ sơ và cọc giải phóng mặt bằng cho địa phương, hoàn thành 30/9/2022; Địa phương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành 30/3/2024; Lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế,.. và khởi công, hoàn thành 30/6/2023; Tổ chức thi công dự án, hoàn thành ngày 30/6/2026.

Nghị quyết 105/NQ-CP có hiệu lực từ 15/08/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.