Tất cả Cơ sở dữ liệu

Đồng tiền quy ước trong kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 18/07/2022
Ngày 12/7/2022, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 09/2022/TT-NHNN về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài.


Tại điều 4 của Thông tư quy định mệnh giá của đồng tiền quy ước có thể ghi bằng đồng Việt Nam hoặc bằng một loại ngoại tệ chuyển đổi. Doanh nghiệp quy đổi mệnh giá đồng tiền quy ước sang đồng Việt Nam hoặc các loại ngoại tệ khác.

Tỷ giá chuyển đổi căn cứ theo tỷ giá niêm yết vào ngày giao dịch của ngân hàng được phép nơi doanh nghiệp mở tài khoản chuyên dùng ngoại tệ. Trường hợp ngày giao dịch là ngày nghỉ, ngày lễ, tỷ giá quy đổi căn cứ theo tỷ giá vào ngày giao dịch liền kề trước đó.

Người chơi được đổi đồng tiền quy ước ra ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam khi không chơi hết hoặc trúng thưởng bằng đồng tiền quy ước và có thể sử dụng số ngoại tệ đổi từ đồng tiền quy ước để thực hiện giao dịch: Bán ngoại tệ cho ngân hàng, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài qua ngân hàng, được ngân hàng xác nhận để mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài...

Thông tư 09/2022/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2022 và thay thế Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 và Thông tư số 11/2017/TT-NHNN ngày 30 tháng 8 năm 2017.

 

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat