Đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước

Mục lục bài viết
Ngày 15/09/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1085/QĐ-TTg về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025.

Đối với thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, phấn đấu trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Mục tiêu tương tự được đặt ra đối với TTHC nội bộ trong 1 bộ, cơ quan, địa phương.

Các nhiệm vụ cần thực hiện như: Xây dựng tài liệu, công cụ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, ban hành Kế hoạch; Thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ (hoàn thành trước ngày 01/4/2023); Tổ chức rà soát, phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên (trình phê duyệt phương án trước ngày 01/10/2023).

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước không thuộc lĩnh vực trọng tâm ưu tiên (trình phê duyệt phương án lần 1 và lần 2 lần lượt trước ngày 01/01/2024 và 01/01/2025); và tổ chức rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong từng bộ, cơ quan, địa phương.

Quyết định 1085/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/09/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước

Mục lục bài viết
Ngày 15/09/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1085/QĐ-TTg về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022 – 2025.

Đối với thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước, phấn đấu trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Mục tiêu tương tự được đặt ra đối với TTHC nội bộ trong 1 bộ, cơ quan, địa phương.

Các nhiệm vụ cần thực hiện như: Xây dựng tài liệu, công cụ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn, ban hành Kế hoạch; Thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ (hoàn thành trước ngày 01/4/2023); Tổ chức rà soát, phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên (trình phê duyệt phương án trước ngày 01/10/2023).

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính Nhà nước không thuộc lĩnh vực trọng tâm ưu tiên (trình phê duyệt phương án lần 1 và lần 2 lần lượt trước ngày 01/01/2024 và 01/01/2025); và tổ chức rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trong từng bộ, cơ quan, địa phương.

Quyết định 1085/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/09/2022.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.