Tất cả Cơ sở dữ liệu

Đơn giản hóa điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 06/06/2023

Ngày 05 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 641/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an.

Theo đó, điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy được Bộ Công an đơn giản hóa theo phương án sau:

- Bãi bỏ quy định “có địa điểm hoạt động” đối với cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện phòng cháy chữa cháy.

- Lý do: Cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm hoạt động, tự đảm bảo điều kiện cho hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của cơ sở mình; cơ quan Công an tiến hành hậu kiểm theo quy định.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định thêm một số nội dung đơn giản hóa khác liên quan đến lĩnh vực phòng cháy chữa cháy.

Quyết định 641/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro