Đơn giản hóa các thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng

Mục lục bài viết
Ngày 15/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số  Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng.


Cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng như:

- Thủ tục đăng ký văn bản IDERA (văn bản theo quy định của Công ước Cape Town, trong đó chỉ ra người có quyền yêu cầu xóa đăng ký hoặc xuất khẩu tàu bay);

- Thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay và Giấy phép kinh doanh cảng hàng không;

-Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo và quyền đối với tàu bay;

- Thủ tục sửa đổi thông tin về đăng ký tàu bay và các quyền đối với tàu bay.Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách; dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa không phải đáp ứng điều kiện về mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp.

Theo quy định mới, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép;

  • Bản sao tài liệu giải trình của doanh nghiệp về việc đáp ứng các điều kiện về tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân viên;

  • Trang thiết bị bảo đảm an toàn, điều kiện về vốn;

  • Bản chính hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính văn bản xác nhận vốn.


Nghị định 64/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng

Mục lục bài viết
Ngày 15/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số  Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng.


Cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng như:

- Thủ tục đăng ký văn bản IDERA (văn bản theo quy định của Công ước Cape Town, trong đó chỉ ra người có quyền yêu cầu xóa đăng ký hoặc xuất khẩu tàu bay);

- Thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay và Giấy phép kinh doanh cảng hàng không;

-Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo và quyền đối với tàu bay;

- Thủ tục sửa đổi thông tin về đăng ký tàu bay và các quyền đối với tàu bay.Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ khai thác nhà ga hành khách; dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa không phải đáp ứng điều kiện về mức vốn tối thiểu để thành lập và duy trì doanh nghiệp.

Theo quy định mới, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp giấy phép;

  • Bản sao tài liệu giải trình của doanh nghiệp về việc đáp ứng các điều kiện về tổ chức bộ máy, đội ngũ nhân viên;

  • Trang thiết bị bảo đảm an toàn, điều kiện về vốn;

  • Bản chính hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính văn bản xác nhận vốn.


Nghị định 64/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.