Đôn đốc tiến độ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động

Mục lục bài viết
Ngày 27/7/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4718/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.


Theo Công văn, để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định.

Trong đó không được để chậm trễ, phải bảo đảm hỗ trợ đúng tiến độ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và không để lợi dụng, trục lợi từ chính sách.Thủ tướng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đôn đốc các địa phương; khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân chậm triển khai chính sách và có giải pháp đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.Theo đó, tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg nêu rõ, thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn 1780/LĐTBXH-VL ngày 31/5/2022 yêu cầu các địa phương đảm bảo hoàn thành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong tháng 8/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Đôn đốc tiến độ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động

Mục lục bài viết
Ngày 27/7/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4718/VPCP-KTTH về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.


Theo Công văn, để tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức thực hiện ngay việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định.

Trong đó không được để chậm trễ, phải bảo đảm hỗ trợ đúng tiến độ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và không để lợi dụng, trục lợi từ chính sách.Thủ tướng giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đôn đốc các địa phương; khẩn trương kiểm tra, xác định nguyên nhân chậm triển khai chính sách và có giải pháp đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.Theo đó, tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg nêu rõ, thời gian tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn 1780/LĐTBXH-VL ngày 31/5/2022 yêu cầu các địa phương đảm bảo hoàn thành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong tháng 8/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.