Tất cả Cơ sở dữ liệu

Đối tượng và điều kiện vay vốn tại Quỹ Hỗ trợ nông dân

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 28/06/2023

Ngày 24 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 37/2023/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Theo đó, đối tượng và điều kiện cho vay của Quỹ Hỗ trợ nông dân được quy định như sau:

- Đối tượng vay vốn: là hội viên Hội nông dân Việt Nam có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Điều kiện để được vay vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân:

+ Phải thuộc đối tượng được vay vốn và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

+ Khách hàng vay vốn được UBND cấp xã xác nhận đang cư trú ở địa phương nơi Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay vốn tại thời điểm đề xuất vay vốn từ Quỹ.

+ Mục đích sử dụng vốn vay hợp pháp;

Xuất khẩu nông sản 2019: Xây mốc mới - 43 tỷ USD - Tạp chí Tài chính

+ Phương án vay vốn của khách hàng phải được tập hợp thành phương án chung của nhóm hội viên Hội nông dân cùng sản xuất, kinh doanh một loại hình sản phẩm, trên cùng một địa bàn cấp xã. Phương án vay vốn phải được đánh giá là khả thi, có khả năng trả được nợ vay.

+ Tại một thời điểm, một khách hàng chỉ được vay vốn tại 01 phương án chung của nhóm hội viên Hội nông dân từ Quỹ.

+ Các thành viên trong cùng một hộ gia đình không được phát sinh dư nợ vay tại Quỹ trong cùng một thời điểm;

+ Các điều kiện cho vay khác quy định cụ thể tại quy định nội bộ về cho vay và quản lý nợ của Quỹ Hỗ trợ nông dân do Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp ban hành theo quy định tại Nghị định 37/2023/NĐ-CP.

Nghị định 37/2023/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 08/8/2023./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro