Tất cả Cơ sở dữ liệu

Đối tượng Tuyển sinh vào học chương trình bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số

svgImgTác giả: Nguyễn Quang Huy
svgImgNgày đăng: 19/04/2023

Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số.

Theo đó, Tuyển sinh vào học chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số các nhóm đối tượng:

- Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

- Nói được tiếng dân tộc thiểu số của chương trình đào tạo;

- Ưu tiên tuyển sinh đối với người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm thường trú ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuyển sinh vào học chương trình bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số các nhóm đối tượng sau:

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

- Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số;

- Cán bộ, công chức, viên chức và sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng công an, quân đội đang công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc xếp loại kết quả học tập sẽ được đánh giá theo thang điểm 10. Các học viên có điểm thi cuối khóa từ 5,0 trở lên thì được đánh giá hoàn thành chương trình và được cấp chứng chỉ theo chương trình học.

- Chứng chỉ đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số được cấp cho các học viên hoàn thành chương trình đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số;

- Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp cho học viên hoàn thành chương trình bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 03/6/2023 và thay thế Thông tư 36/2012/TT-BGDĐT./.

-

Bài viết cùng chủ đề

-