Tất cả Cơ sở dữ liệu

Đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 22/05/2023

Ngày 19 tháng 5 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2227/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành Kế hoạch sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023.

Theo đó, đối tượng tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 được xác định gồm:

- Người từ 18 tuổi trở lên

+ Người thuộc đối tượng, chưa tiêm các mũi nhắc lại.

+ Người đến lịch tiêm trong năm 2023 (người từ 17 lên 18 tuổi).

- Người từ 12 đến dưới 18 tuổi

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

+ Người chưa tiêm đủ 3 mũi.

+ Người đến lịch tiêm trong năm 2023 (người từ 11 lên 12 tuổi).

- Người từ 5 đến dưới 12 tuổi

+ Người có nhu cầu tiêm mũi cơ bản

- Trẻ dưới 5 tuổi và tiêm các mũi tiếp cho các nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên

+ Việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản cho trẻ dưới 5 tuổi và tiêm các mũi tiếp cho các nhóm đối tượng từ 5 tuổi trở lên sẽ được Bộ Y tế khuyến cáo và hướng dẫn cụ thể khi có đủ căn cứ, cơ sở khoa học và phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Quyết định 2227/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat