Tất cả Cơ sở dữ liệu

Điều kiện vay và mức vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 02/06/2023

Ngày 01 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 16/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

Theo đó, việc thực hiện hỗ trợ vay vốn và thực hiện ký quỹ được thực hiện như sau:

- Điều kiện cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội:

+ Thuộc đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo Quy định.

+ Đã ký Hợp đồng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS với Trung tâm Lao động ngoài nước.

+ Có đăng ký thường trú trên địa bàn nơi Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết thủ tục cho Người lao động vay vốn.

Ngân hàng hứa giảm lãi suất, người vay sốt ruột chờ

- Ngân hàng nơi cho vay và mức vay:

+ Người Lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội nơi Người lao động đăng ký thường trú;

+ Mức tối đa bằng mức Tiền ký quỹ được thỏa thuận giữa Bộ LĐTB-XH Việt Nam với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc và không vượt quá 100.000.000 đồng.

- Thời hạn cho vay: theo thỏa thuận nhưng tối đa không quá 05 năm 04 tháng.

Quyết định 16/2023/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat