Tất cả Cơ sở dữ liệu

Điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 25/07/2023

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 08/2023/TT-NHNN quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh.

Theo đó, điều kiện vay vốn nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh được quy định như sau:

- Thỏa thuận vay nước ngoài phải được lập thành văn bản. Theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho bên đi vay một khoản tiền hoặc tài sản để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.

- Thỏa thuận vay nước ngoài phải được ký kết trước hoặc vào ngày rút vốn khoản vay nước ngoài.

- Đồng tiền vay nước ngoài là ngoại tệ. Khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam chỉ được thực hiện trong các trường hợp sau:

+ Bên đi vay là tổ chức tài chính vi mô;

+ Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vay từ nguồn lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam của bên cho vay là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn tại bên đi vay;

+ Bên đi vay rút vốn, trả nợ bằng đồng ngoại tệ và nghĩa vụ nợ của khoản vay được xác định bằng đồng Việt Nam.

- Đồng thời, các bên phải tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan đến khoản vay nước ngoài khi thỏa thuận và ký kết.

Thông tư 08/2023/TT-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023./.

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với vay và trả nợ nước ngoài của doanh  nghiệp | Thời báo Tài chính Việt Nam

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat