Tất cả Cơ sở dữ liệu

Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã theo quy định mới nhất

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 19/07/2023

Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Quốc hội đã thông qua Luật Hợp tác xã 2023

Theo đó, điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã được quy định như sau:

- Đối với thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của hợp tác xã:

+ Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

+ Hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành lập, hoạt động tại Việt Nam. Cử một người đại để thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã;

+ Pháp nhân Việt Nam.

Hợp tác xã là giải pháp đầu tiên để cơ cấu lại nền nông nghiệp | Thời báo  Tài chính Việt Nam

- Thành viên liên kết không góp vốn của hợp tác xã bao gồm:

+ Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, không bị mất năng lực hành vi dân sự, không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; khi tham gia các giao dịch dân sự, lao động thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;

+ Hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành lập, hoạt động tại Việt Nam. Các thành viên của tổ chức này phải cử một người đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự để thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã;

+ Pháp nhân Việt Nam.

Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024./.

Trợ lý ảo AI
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro