Điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng

Mục lục bài viết
Ngày 08/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 101/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng theo quy định khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Hệ thống nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kho bảo quản được bố trí riêng biệt; Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.

Doanh nghiệp không thuộc đối tượng trên được đầu tư kinh doanh các quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng theo quy định, ngoài đáp ứng các điều kiện nêu trên, doanh nghiệp phải được thành lập theo quy định pháp luật, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, và không có vốn đầu tư nước ngoài.Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định nếu: Có vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng tại thời điểm đề nghị tham gia đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh; Phòng thí nghiệm, thử nghiệm được bố trí riêng biệt và có năng lực thiết bị, công nghệ, phương tiện, trang thiết bị tiêu chuẩn đo lường đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu công nghệ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đó phải có ít nhất 50 lao động kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng chế tạo, sản xuất vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh; và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.

Nghị định 101/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/01/2023.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng

Mục lục bài viết
Ngày 08/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 101/2022/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng theo quy định khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Hệ thống nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kho bảo quản được bố trí riêng biệt; Được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.

Doanh nghiệp không thuộc đối tượng trên được đầu tư kinh doanh các quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng theo quy định, ngoài đáp ứng các điều kiện nêu trên, doanh nghiệp phải được thành lập theo quy định pháp luật, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, và không có vốn đầu tư nước ngoài.Doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định nếu: Có vốn điều lệ tối thiểu là 100 tỷ đồng tại thời điểm đề nghị tham gia đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng cho quốc phòng, an ninh; Phòng thí nghiệm, thử nghiệm được bố trí riêng biệt và có năng lực thiết bị, công nghệ, phương tiện, trang thiết bị tiêu chuẩn đo lường đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu công nghệ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đó phải có ít nhất 50 lao động kỹ thuật có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực đầu tư kinh doanh công nghệ chuyên dùng chế tạo, sản xuất vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ quốc phòng, an ninh; và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ hoặc lựa chọn qua thủ tục đấu thầu.

Nghị định 101/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/01/2023.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.