Tất cả Cơ sở dữ liệu

Điều kiện đặt hàng ấn phẩm báo, chí cho đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 26/06/2023

Ngày 23 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 752/QĐ-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đặt hàng cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, để được đặt hàng ấn phẩm báo chí cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, các đơn vị báo, chí cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có giấy phép hoạt động theo đúng quy định pháp luật về báo chí, có tôn chỉ mục đích phục vụ đúng đối tượng thụ hưởng là đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

- Có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, công nghệ, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng được các yêu cầu đặt hàng;

- Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm xuất bản chuyên trang, ấn phẩm chuyên đề về vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng đặc biệt khó khăn;

- Có định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2023 - 2025.

Quyết định 752/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Cấp 18 ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  baotintuc.vn

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro