Tất cả Cơ sở dữ liệu

Điều chỉnh thời gian làm việc của lao động vận hành các công trình khí

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 27/07/2022
Ngày 25/7/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2022/TT-BCT về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí.


Điều 4 Thông tư này quy định, lao động làm công việc bảo dưỡng, vận hành, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm theo ca và phiên làm việc theo thời gian như sau:

- Ca làm việc không quá 12 giờ/ngày.

- Phiên làm việc tối đa là 07 ngày.Về thời gian làm thêm giờ, Điều 5 Thông tư này hướng dẫn:

- Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian người lao động làm việc ngoài ca làm việc hoặc ngoài phiên làm việc quy định.

- Tổng số giờ làm của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày; Số giờ làm thêm không quá 300 giờ/năm.

Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ theo các quy định về pháp luật lao động.

Thông tư 12/2022/TT-BCT có hiệu lực từ 09/09/2022.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat