Điều chỉnh thời gian làm việc của lao động vận hành các công trình khí

Mục lục bài viết
Ngày 25/7/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2022/TT-BCT về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí.


Điều 4 Thông tư này quy định, lao động làm công việc bảo dưỡng, vận hành, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm theo ca và phiên làm việc theo thời gian như sau:

- Ca làm việc không quá 12 giờ/ngày.

- Phiên làm việc tối đa là 07 ngày.Về thời gian làm thêm giờ, Điều 5 Thông tư này hướng dẫn:

- Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian người lao động làm việc ngoài ca làm việc hoặc ngoài phiên làm việc quy định.

- Tổng số giờ làm của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày; Số giờ làm thêm không quá 300 giờ/năm.

Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ theo các quy định về pháp luật lao động.

Thông tư 12/2022/TT-BCT có hiệu lực từ 09/09/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Điều chỉnh thời gian làm việc của lao động vận hành các công trình khí

Mục lục bài viết
Ngày 25/7/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 12/2022/TT-BCT về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động làm công việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí.


Điều 4 Thông tư này quy định, lao động làm công việc bảo dưỡng, vận hành, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm theo ca và phiên làm việc theo thời gian như sau:

- Ca làm việc không quá 12 giờ/ngày.

- Phiên làm việc tối đa là 07 ngày.Về thời gian làm thêm giờ, Điều 5 Thông tư này hướng dẫn:

- Thời gian làm thêm giờ là khoảng thời gian người lao động làm việc ngoài ca làm việc hoặc ngoài phiên làm việc quy định.

- Tổng số giờ làm của ca làm việc và số giờ làm thêm không quá 12 giờ/ngày; Số giờ làm thêm không quá 300 giờ/năm.

Việc tổ chức làm thêm giờ phải được sự đồng ý của người lao động và tuân thủ theo các quy định về pháp luật lao động.

Thông tư 12/2022/TT-BCT có hiệu lực từ 09/09/2022.

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.