Điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 65/NQ-CP về việc điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.
Mục lục bài viết

Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 65/NQ-CP về việc điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng hợp đồng EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Theo đó:

- Chính phủ đồng ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được áp dụng một lần duy nhất điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng Hợp đồng EPC khi giá trị thanh toán đạt đến 95% giá trị Hợp đồng Dự án Nhà máy điện Thái Bình 2 theo đề xuất của PVN.

- Chính phủ yêu cầu PVN thực hiện việc điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi tạm ứng Hợp đồng EPC Dự án.

- PVN có trách nhiệm đảm bảo thu hồi hết giá trị khi thực hiện hợp đồng EPC Dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật trong việc kiểm tra, giám sát, quản lý, giải ngân cho nhà thầu thực hiện Dự án đúng mục đích, tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ...

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm giám sát PVN thu hồi tạm ứng của Dự án theo quy định trên.

Nghị quyết 65/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký./.

Điều chỉnh thời điểm kết thúc thu hồi giá trị tạm ứng Hợp đồng EPC Dự án  Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2

5 / 5 ( 1 bình chọn )