Tất cả Cơ sở dữ liệu

Điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 01/12/2022
Ngày 30/11/2022, Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quyết định 2692/QĐ-CHK về việc công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất như sau:

Thứ nhất, tham số điều phối đường cất hạ cánh, đường lăn, dịch vụ bảo đảm hoạt động bay là 44 chuyến/giờ cho các khung giờ từ 09h00-14h55 và từ 18h00-21h55 (giờ địa phương).

Thứ hai, thời gian áp dụng: 06/1/2023 đến 05/2/2023 (từ ngày 15 tháng Chạp Nhâm Dần đến hết 15 tháng Giêng năm Âm lịch Quý Mão).

Quyết định 2692/QĐ-CHK có hiệu lực từ ngày ký.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat