Điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần

Mục lục bài viết
Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 1914/QĐ-BTC về việc ban hành phương án kiểm tra thực hiện Thông tư 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.

Bộ Tài chính kiểm tra việc thực hiện đối với các quy định tại Thông tư 19/2003/TT-BTC bao gồm: Các trường hợp điều chỉnh tăng vốn điều lệ; Điều kiện kết chuyển thặng dư vốn để bổ sung vốn điều lệ; Xác định số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm khi điều chỉnh tăng vốn điều lệ thông qua thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu; Việc thanh toán tiền cho các cổ đông; Các trường hợp công ty cổ phần mua lại cổ phần;…

Cụ thể, tháng 9, 10, 11/2022 Cục Tài chính doanh nghiệp gửi công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện tự kiểm tra, tổng hợp báo cáo tự kiểm tra của các đơn vị, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra và lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Tháng 12/2022, báo cáo Bộ kết quả kiểm tra.

Quyết định 1914/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần

Mục lục bài viết
Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính đã ra Quyết định 1914/QĐ-BTC về việc ban hành phương án kiểm tra thực hiện Thông tư 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần.

Bộ Tài chính kiểm tra việc thực hiện đối với các quy định tại Thông tư 19/2003/TT-BTC bao gồm: Các trường hợp điều chỉnh tăng vốn điều lệ; Điều kiện kết chuyển thặng dư vốn để bổ sung vốn điều lệ; Xác định số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm khi điều chỉnh tăng vốn điều lệ thông qua thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu; Việc thanh toán tiền cho các cổ đông; Các trường hợp công ty cổ phần mua lại cổ phần;…

Cụ thể, tháng 9, 10, 11/2022 Cục Tài chính doanh nghiệp gửi công văn yêu cầu các đơn vị thực hiện tự kiểm tra, tổng hợp báo cáo tự kiểm tra của các đơn vị, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra và lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Tháng 12/2022, báo cáo Bộ kết quả kiểm tra.

Quyết định 1914/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.