Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, phụ cấp hằng tháng

Ngày 07/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023.
Mục lục bài viết

Ngày 07/3/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023.

Tại nghị quyết 31, Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình người lao động bị mất việc, giảm giờ làm, nhất là tại các khu công nghiệp để có phương án hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.

Nghiên cứu, báo cáo Chính phủ về việc ban hành nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng và việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 75/2021/NĐ-CP.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đến nay, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ đã cơ bản hoàn thành.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm toàn diện, đồng bộ, bền vững.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, hoàn thành việc chi trả các chế độ cho đối tượng theo quy định, hoàn thành trong tháng 3/2023.

Chính phủ giao Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đôn đốc việc thu, giảm nợ bảo hiểm xã hội.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giải quyết, chi trả kịp thời các quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

Tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, mở rộng hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đẩy nhanh chuyển đổi số, hoàn thiện, kết nối hệ thống dữ liệu chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm xã hội…

5 / 5 ( 1 bình chọn )