Điều chỉnh, làm rõ thời gian tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3, 4

Mục lục bài viết
Ngày 22/7/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 3896/BYT-DP về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.


Trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05... Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Y tế đã có đầy đủ các hướng dẫn chuyên môn về tiêm các mũi vc xin phòng COVID-19, tuy nhiên thời gian vừa qua có những thông tin chưa chính xác về cách gọi tên các mũi tiêm. Để thống nhất và tăng cường hơn nữa công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, Bộ Y tế điều chỉnh, làm rõ về cách xác định mũi tiêm và thời gian tiêm như sau:

- Tiêm mũi 3:

  • Người trên 18 tuổi: Tiêm ngay sau mũi thứ 2 ba tháng; người đã từng mắc Covid-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh.

  • Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Tiêm ngay sau mũi thứ 2 năm tháng; người đã từng mắc Covid-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng.
- Tiêm mũi 4: Tiêm ngay sau mũi thứ 3 bốn tháng; người đã từng mắc Covid-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng;

- Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc Covid-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng.

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Điều chỉnh, làm rõ thời gian tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3, 4

Mục lục bài viết
Ngày 22/7/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn 3896/BYT-DP về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.


Trong thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05... Việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Y tế đã có đầy đủ các hướng dẫn chuyên môn về tiêm các mũi vc xin phòng COVID-19, tuy nhiên thời gian vừa qua có những thông tin chưa chính xác về cách gọi tên các mũi tiêm. Để thống nhất và tăng cường hơn nữa công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, Bộ Y tế điều chỉnh, làm rõ về cách xác định mũi tiêm và thời gian tiêm như sau:

- Tiêm mũi 3:

  • Người trên 18 tuổi: Tiêm ngay sau mũi thứ 2 ba tháng; người đã từng mắc Covid-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh.

  • Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Tiêm ngay sau mũi thứ 2 năm tháng; người đã từng mắc Covid-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng.
- Tiêm mũi 4: Tiêm ngay sau mũi thứ 3 bốn tháng; người đã từng mắc Covid-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng;

- Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã mắc Covid-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng.

 

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.