Điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp cho giáo viên

Mục lục bài viết
Ngày 04/11/022, Chính Phủ ban hành Nghị quyết 143/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022.


Tại Nghị quyết, Chính phủ đánh giá mức tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện nay còn thấp; xuất hiện tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc.

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo, triển khai tuyển dụng số giáo viên được Bộ Chính trị quyết định cho địa phương năm học 2022 - 2023; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và nâng cao chất lượng giáo viên; phối hợp với Bộ Nội vụ điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp cho giáo viên.Bộ Giáo dục còn có trách nhiệm đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông theo yêu cầu của Quốc hội.

Chủ động phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương tăng cường truyền thông vận động phụ huynh học sinh cho trẻ em tiêm phòng Covid-19 đầy đủ, đúng lịch.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương ban hành văn bản quy định khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoàn thành trước ngày 30/11/2022.

Xem chi tiết: Nghị quyết 143/NQ-CP

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp cho giáo viên

Mục lục bài viết
Ngày 04/11/022, Chính Phủ ban hành Nghị quyết 143/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022.


Tại Nghị quyết, Chính phủ đánh giá mức tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiện nay còn thấp; xuất hiện tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, chuyển việc.

Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chỉ đạo, triển khai tuyển dụng số giáo viên được Bộ Chính trị quyết định cho địa phương năm học 2022 - 2023; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và nâng cao chất lượng giáo viên; phối hợp với Bộ Nội vụ điều chỉnh chế độ tiền lương, phụ cấp cho giáo viên.Bộ Giáo dục còn có trách nhiệm đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông theo yêu cầu của Quốc hội.

Chủ động phối hợp với Bộ Y tế và các địa phương tăng cường truyền thông vận động phụ huynh học sinh cho trẻ em tiêm phòng Covid-19 đầy đủ, đúng lịch.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương ban hành văn bản quy định khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoàn thành trước ngày 30/11/2022.

Xem chi tiết: Nghị quyết 143/NQ-CP

5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.