Đến 2030, chấm dứt việc sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản

Mục lục bài viết
Ngày 29/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 911/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030.

Đề án được xây dựng với mục tiêu kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm trong các hoạt động thủy sản; phòng ngừa và giải quyết các sự cố môi trường; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và môi trường sống nhằm ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học; nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngành thủy sản.Đến năm 2030, nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản được điều tra, đánh giá, quản lý và kiểm soát; chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học; 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành thủy sản; 80% doanh nghiệp thủy sản; từ 30 – 50% ngư dân, hộ nuôi trồng thủy sản được tập huấn/phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường ngành thủy sản.

Để thực hiện các mục tiêu trên, cần rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; chủ động phòng ngừa, quản lý, kiểm soát nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản; kiểm kê, đánh giá nguồn vốn tự nhiên thủy sản phục vụ phát triển bền vững; xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trong ngành thủy sản…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Đến 2030, chấm dứt việc sử dụng hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản

Mục lục bài viết
Ngày 29/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 911/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021 – 2030.

Đề án được xây dựng với mục tiêu kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm trong các hoạt động thủy sản; phòng ngừa và giải quyết các sự cố môi trường; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và môi trường sống nhằm ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học; nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngành thủy sản.Đến năm 2030, nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản được điều tra, đánh giá, quản lý và kiểm soát; chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học; 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành thủy sản; 80% doanh nghiệp thủy sản; từ 30 – 50% ngư dân, hộ nuôi trồng thủy sản được tập huấn/phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường ngành thủy sản.

Để thực hiện các mục tiêu trên, cần rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; chủ động phòng ngừa, quản lý, kiểm soát nguồn ô nhiễm, chất thải từ các hoạt động thủy sản; kiểm kê, đánh giá nguồn vốn tự nhiên thủy sản phục vụ phát triển bền vững; xây dựng năng lực phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ sự cố môi trường trong ngành thủy sản…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.