Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Mục lục bài viết
Ngày 25/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện 755/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Để có thể tiếp tục bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang có nguy cơ gia tăng, tạo điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Về tiêm vắc xin phòng COVID-19:

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tiêm vắc xin trên địa bàn, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia. 

- Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tiêm vắc xin, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đối với các nơi không đảm bảo tiến độ.2. Về việc ứng phó với các biến thể mới:

- Bộ Y tế bám sát diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, tăng cường trao đổi, thông tin, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và ý kiến các chuyên gia. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở.

3. Về công tác thông tin, truyền thông:

- Bộ Y tế chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra, các biện pháp phòng, chống dịch.

- Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan báo chí, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

Xem chi tiết tại: Công điện 755/CĐ-TTg

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Mục lục bài viết
Ngày 25/8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ra Công điện 755/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Để có thể tiếp tục bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng chống dịch COVID-19, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang có nguy cơ gia tăng, tạo điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Về tiêm vắc xin phòng COVID-19:

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoàn thành sớm việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về việc tiêm vắc xin trên địa bàn, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Quốc gia. 

- Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tiêm vắc xin, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đối với các nơi không đảm bảo tiến độ.2. Về việc ứng phó với các biến thể mới:

- Bộ Y tế bám sát diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên thế giới, tăng cường trao đổi, thông tin, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và ý kiến các chuyên gia. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát, chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, bảo đảm người dân tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở.

3. Về công tác thông tin, truyền thông:

- Bộ Y tế chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh, nhất là nguy cơ do các biến thể mới gây ra, các biện pháp phòng, chống dịch.

- Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan báo chí, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền.

Xem chi tiết tại: Công điện 755/CĐ-TTg

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.