Tất cả Cơ sở dữ liệu

Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 01/06/2023

Ngày 30 tháng 5 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 18/CT-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Quản lý nhà nước đối với hoạt động TMĐT, hoạt động Kinh doanh trên nền tảng số, chia sẻ Dữ liệu giữa các bộ, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an thực hiện một số nội dung nổi bật sau:

- Xây dựng kế hoạch chi tiết về việc kết nối, chia sẻ Dữ liệu đối với Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về dân cư để thực hiện chuyển đổi sử dụng Mã định danh cá nhân làm Mã số thuế;

Thông tin công dân trên các cơ sở dữ liệu được chia sẻ thế nào?

- Đồng bộ dữ liệu dân cư với Dữ liệu hộ tịch, thuế, ngân hàng, viễn thông... phục vụ định danh, xác thực cá nhân;

- Tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, đăng ký nộp thuế trên ứng dụng định danh điện tử Quốc gia (VNelD) và các nền tảng khác do Cơ quan thuế hướng dẫn.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông ứng dụng Thẻ Căn cước công dân gắn chip, định danh và xác thực điện tử để xác thực chủ thể đăng ký cấp Chứng thư số Thuê bao viễn thông, di động.

Chỉ thị 18/CT-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro