Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

Ngày 09 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Mục lục bài viết

Ngày 09 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 23/CT-TTg về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trong thời gian qua công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp và khai thác thông tin lý lịch tư pháp đã đi vào nền nếp và có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, do nhu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp quá lớn khiến một số tỉnh thành chưa chủ động giải quyết kịp thời gây chậm trễ, bức xúc trong dư luận.

Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những tồn tại, tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan:

Phiếu lý lịch tư pháp số 2 và những điều bạn cần biết

- Phân quyền cho Sở Tư pháp khai thác, tra cứu Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia để phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Tham mưu cho Chính phủ báo cáo Quốc hội thí điểm phân cấp việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tại thành phố Hà Nội và tỉnh Nghệ An, trình Chính phủ sớm nhất có thể.

- Đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

- Rà soát và đề xuất giảm mức phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để khuyến khích thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

- Phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng giải pháp triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VnelD.

Chỉ thị 23/CT-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )