Đầu tư giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

Ngày 05/07/2022, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định 1248/QĐ-UBND  về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

1. Nội dung chủ trương


UBND tỉnh Hậu Giang đã Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư, với những nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
2. Quy mô đầu tư: khoảng 3,7ha.
3. Nhóm dự án: Nhóm C.
4. Tổng mức đầu tư dự án: 39.284.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ hai trăm tám mươi bốn triệu đồng).
5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách địa phương và nguồn tăng thu ngân sách địa phương hàng năm của tỉnh.
6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.
8. Hình thức đầu tư của dự án: Giải phóng mặt bằng.

2. Đơn vị thực hiện


UBND tỉnh Hậu Giang giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Tỉnh Hậu Giang có mã số thuế 1800544875-008, do ông/bà Lê Văn Thanh làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 30/09/2010. Trung tâm có ngành nghề kinh doanh chính là "Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất", do Cục Thuế Tỉnh Hậu Giang quản lý.

Địa chỉ trụ sở: 49 Đường Võ Văn Kiệt, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Đầu tư giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp

Ngày 05/07/2022, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định 1248/QĐ-UBND  về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp.

1. Nội dung chủ trương


UBND tỉnh Hậu Giang đã Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư, với những nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư: Tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn mới Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp bằng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
2. Quy mô đầu tư: khoảng 3,7ha.
3. Nhóm dự án: Nhóm C.
4. Tổng mức đầu tư dự án: 39.284.000.000 đồng (Ba mươi chín tỷ hai trăm tám mươi bốn triệu đồng).
5. Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách địa phương và nguồn tăng thu ngân sách địa phương hàng năm của tỉnh.
6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.
8. Hình thức đầu tư của dự án: Giải phóng mặt bằng.

2. Đơn vị thực hiện


UBND tỉnh Hậu Giang giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất Tỉnh Hậu Giang có mã số thuế 1800544875-008, do ông/bà Lê Văn Thanh làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 30/09/2010. Trung tâm có ngành nghề kinh doanh chính là "Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất", do Cục Thuế Tỉnh Hậu Giang quản lý.

Địa chỉ trụ sở: 49 Đường Võ Văn Kiệt, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang.

 
5 / 5 ( 1 bình chọn )
" />

Trợ lý ảo Lavi Chat

Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.