Danh sách miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 2487/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Mục lục bài viết

Ngày 25 tháng 5 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 2487/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc miễn thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Công văn đã đưa ra danh sách 140 học sinh lớp 12 được miễn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tất cả 140 học sinh trong danh sách đều là người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2023.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 36 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT quy định người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau:

- Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;

- Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực từ loại khá trở lên;

- Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GDĐT.

Công văn 2487/BGDĐT-QLCL có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021 và các mốc thời gian cần lưu ý | Báo Dân  tộc và Phát triển

5 / 5 ( 1 bình chọn )