Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

Ngày 25 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 996/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng
Mục lục bài viết

Ngày 25 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 996/QĐ-TTg về việc ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng

Theo đó, có 11 đơn vị sự nghiệm công lập trực thuộc Bộ Xây dựng gồm

- Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

- Viện Vật liệu xây dựng.

- Viện Kinh tế xây dựng.

- Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.

- Viện Kiến trúc quốc gia.

- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

- Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

-Trường Đại học Xây dựng miền Trung.

- Trường Đại học Xây dựng miền Tây.

- Nhà xuất bản Xây dựng.

- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành - Bộ Xây dựng.

Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021 có vi phạm phải kiểm điểm  nghiêm túc

Đối với 10 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Bộ Xây dựng sẽ được chuyển về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý gồm:

- Trường Cao đẳng Xây dựng số 1;

- Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị;

- Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định;

- Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1;

- Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2;

- Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng;

- Trường Cao đẳng nghề Xây dựng;

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội;

- Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.

Ngoài ra, các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc Bộ Xây dựng sẽ được chuyển về địa phương nơi có trụ sở của các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý.

Quyết định 996/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )