Tất cả Cơ sở dữ liệu

Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp mới nhất

svgImgTác giả: Ngoc Mai Nguyen
svgImgNgày đăng: 04/07/2023

Ngày 04 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 792/QĐ-TTg ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp.

Theo đó:

Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp bao gồm:

1. Trường Đại học Luật Hà Nội.

2. Nhà Xuất bản Tư pháp.

3. Trường Cao đẳng Luật miền Bắc.

4. Trường Cao đẳng Luật miền Trung.

5. Trường Cao đẳng Luật miền Nam.

Quyết định 792/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định 1902/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tư pháp../.

Tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro