Danh mục vị trí công tác ngành nông nghiệp phải định kỳ chuyển đổi

Ngày 25 tháng 6 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương.
Mục lục bài viết

Ngày 25 tháng 6 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tại chính quyền địa phương.

Trong đó, Thông tư đã quy định danh mục vị trí công tác định kỳ chuyển đổi bao gồm:

- Quản lý động vật thuộc danh mục quý hiếm.

- Kiểm dịch động vật.

- Kiểm lâm.

- Kiểm soát thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, bệnh động vật, gia súc, gia cầm.

Hà Nội đẩy mạnh kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm - Hànộimới

- Theo dõi, quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh, thú y, thủy sản.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi:

- Đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc nên trên. Thời hạn là từ đủ 02 năm đến 05 năm.

- Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi vị trí công tác là thời điểm được phân công làm việc ở vị trí công tác đó của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực kể từ ngày 17/7/2023./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )