Tất cả Cơ sở dữ liệu

Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 28/07/2023

Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 2962/QĐ-BYT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

Theo đó, Bộ Y tế đã Quyết định sửa đổi, bổ sung 7 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế gồm:

- Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D đã có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng (Số hồ sơ TTHC 1.003925)

- Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D là phương tiện đo phải phê duyệt mẫu theo quy định của pháp luật về đo lường (Số hồ sơ TTHC 1.002949)

- Cấp mới số lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C, D thuộc trường hợp cấp nhanh (Số hồ sơ TTHC 1.002155)

- Cấp khẩn cấp các số lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại C, D trong tình trạng cấp bách phục vụ phòng, chống dịch bệnh (Số hồ sơ TTHC 1.010541)

- Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế khác thuộc loại C, D (Số hồ sơ TTHC 1.002402)

- Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế (Số hồ sơ TTHC 1.003844)

- Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B (Số hồ sơ TTHC 1.003029)

Đồng thời, bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế. Cụ thể:

- Bãi bỏ thủ tục Cấp lại giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế áp dụng trong trường hợp giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc bị hỏng (Số hồ sơ TTHC 1.001387)

Quyết định 2962/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Đề xuất 16 nhóm dịch vụ thuộc gói dịch vụ y tế công cộng tại Trạm Y tế xã

Trợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là IRIS - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản pháp luật nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro