Tất cả Cơ sở dữ liệu

Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2024

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 26/06/2023

Ngày 19 tháng 6 năm 2023, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định 435/QĐ-QLD năm 2023 công bố Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 80/2023/QH15 (Đợt 5).

Theo đó, Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong nước được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024 gồm:

- VD-25207-16: tên thuốc Cefobamid; Cơ sở đăng ký, sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân.

- VD-25208-16: tên thuốc Ceftriamid 0,5g; Cơ sở đăng ký, sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân.

- VD-15391-11: tên thuốc Cefuroxim 500; Cơ sở đăng ký, sản xuất: Công ty cổ phần US Pharma USA;

- VD-24798-16: tên thuốc Cefuroxime 0,75g; Cơ sở đăng ký, sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân…

Thu hồi thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong những trường hợp nào?

Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024 gồm:

- VN-21155-18: tên thuốc Alovell; Cơ sở đăng ký, sản xuất: PT. Novell Pharmaceutical Laboratories;

- VN-21151-18: tên thuốc Ednyt 5mg; Cơ sở đăng ký, sản xuất: Gedeon Richter Plc.

- VN-21153-18: tên thuốc Fexfed; Cơ sở đăng ký, sản xuất: Baroque Pharmaceuticals Pvt. Ltd.

- VN-21149-18: tên thuốc Fexguard- 180; Công ty TNHH Dược phẩm Thiết bị y tế Âu Việt…

Quyết định 435/QĐ-QLD có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat