Tất cả Cơ sở dữ liệu

Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 20/06/2023

Ngày 15 tháng 6 năm 2023, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 05/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Theo đó, Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng bao gồm:

- Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng

+ Công nghệ kỹ thuật xây dựng

+ Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

+ Xây dựng và hoàn thiện công trình thủy lợi

+ Xây dựng công trình thủy

+ Lắp đặt cầu

+ Lắp đặt giàn khoan

+ Xây dựng công trình thủy điện

+ Xây dựng công trình mỏ

+ Kỹ thuật xây dựng mỏ

Tìm hiểu về chuyên ngành công nghệ kỹ thuật Mỏ

- Công nghệ kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa

+ Trắc địa công trình

+ Khảo sát địa hình

+ Khảo sát địa chất

+ Khảo sát thủy văn

+ Khoan thăm dò địa chất

+ Công nghệ kỹ thuật mỏ

- Sức khỏe: y học, dược học, Điều dưỡng - Hộ sinh, Kỹ thuật y học, Kỹ thuật xét nghiệm y học.

- Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân: Du lịch, Hướng dẫn du lịch, Khách sạn, nhà hàng…

Thông tư 05/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực kể từ ngày 30/7/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro