Tất cả Cơ sở dữ liệu

Danh mục động vật, sản phẩm thủy sản được miễn kiểm dịch từ ngày 11/9/2022

svgImgTác giả: Admin
svgImgNgày đăng: 29/07/2022
Ngày 28/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.


Thông tư 06 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung mục II phần A và phần B Phụ lục I của Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT, theo đó:

- Các loại sản phẩm động vật thủy sản thuộc diện phải kiểm dịch theo quy định mới gồm:

  • Sản phẩm động vật thủy sản (gồm cả phôi, trứng, tinh dịch, ấu trùng) ở dạng tươi sống, ướp lạnh, đông lạnh.

  • Sản phẩm động vật thủy sản khác phải kiểm dịch theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc theo quy định của các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập.
- Danh mục động vật, sản phẩm động vật thủy sản miễn kiểm dịch được sửa đổi, bổ sung như sau:

  • Động vật, sản phẩm động vật thủy là sản nhập khẩu thuộc diện ngoại giao.

  • Sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu để làm nguyên liệu để gia công xuất khẩu, sản xuất xuất khẩu (quy định mới).

  • Sản phẩm động vật thủy sản làm hàng mẫu thử nghiệm (quy định mới).

  • Sản phẩm động vật thủy sản được nhập khẩu để trưng bày hội chợ, triển lãm (quy định mới).

  • Sản phẩm động vật thủy sản làm thực phẩm xuất khẩu nhưng bị triệu hồi hoặc trả về (quy định mới).


Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 11/9/2022.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat