Tất cả Cơ sở dữ liệu

Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 18/08/2023

Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BNNPTNT về việc ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cụ thể, Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm:

- 112 sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, chưa có trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như:

+ Sâu thép;

+ Ruồi đục quả Nam Mỹ;

+ Ruồi đục quả Mê-hi-cô;

+ Bọ hung viền trắng;

+ Vòi voi hại nho;

Giảm nửa thời gian kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu

+ Nhện đỏ Chi-lê;

+ Bệnh virus khảm lá cỏ linh lăng;

+ Tuyến trùng hại hoa cúc;

+ Cỏ chổi Ai Cập;

+ Bệnh thối khô củ khoai tây…

- 05 sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với thực vật, phân bố hẹp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Ngài củ khoai tây;

+ Tuyến trùng thân;

+ Tơ hồng Nam;

+ Cỏ ma ký sinh angustifolia;

+ Cỏ ma ký sinh asiatica.

Thông tư 04/2023/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 29/9/2023./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro