Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường

Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 980/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường.
Mục lục bài viết

Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 980/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục cụ thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 12 nhóm công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường gồm:

- Thiết bị, sản phẩm để xử lý khí thải.

- Thiết bị, sản phẩm để xử lý nước thải, tái sử dụng nước thải.

- Thiết bị phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại và các thiết bị tái chế chất thải, phế liệu khác.

- Thiết bị để phá dỡ phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy hết thời hạn sử dụng.

Ban hành Danh mục công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường

- Thiết bị, phụ tùng thay thế phục vụ hệ thống xử lý chất thải, trạm trung chuyển và công trình bảo vệ môi trường khác.

- Thiết bị đo lường, giám sát môi trường.

- Thiết bị, sản phẩm phục vụ sản xuất năng lượng từ chất thải.

- Hóa chất, chế phẩm sinh học, vật liệu, vật tư thay thế phục vụ xử lý chất thải, bảo vệ môi trường.

- Thiết bị, sản phẩm phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học.

- Thiết bị, sản phẩm phục vụ khắc phục sự cố môi trường.

- Thiết bị, sản phẩm khác phục vụ yêu cầu bảo vệ môi trường.

- Công nghệ chế tạo, sản xuất thiết bị, sản phẩm quy định tại Phụ lục này.

Quyết định 980/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ký./.

5 / 5 ( 1 bình chọn )