Tất cả Cơ sở dữ liệu

Danh mục các hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn sự nghiệp của Bộ Y tế

svgImgTác giả: Lý Thanh Huyền
svgImgNgày đăng: 30/08/2023

Ngày 28 tháng 8 năm 2023, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 3356/QĐ-BYT điều chỉnh, bổ sung Quyết định 2089/QĐ-BYT ngày 09/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06/CP của Bộ Y tế năm 2023.

Theo đó, danh mục các hoạt động/nhiệm vụ/dự án/kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn sự nghiệp theo đề án 06 của Bộ Y tế được quy định như sau:

- Nâng cấp hạ tầng lưu trữ dữ liệu và bảo đảm đáp ứng an toàn thông tin mạng cấp độ 3 của Trung tâm dữ liệu thuộc Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia

- Thuê dịch vụ xây dựng hệ thống quốc gia quản lý hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh  (sửa đổi)

- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin triển khai 06 dịch vụ công trực tuyến tại Cục Quản lý Dược

- Thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Hệ thống 09 Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực an toàn thực phẩm”

- Hệ thống thông tin quản lý khám, chữa bệnh y dược cổ truyền kết nối sổ sức khỏe điện tử

- Xây dựng cơ sở dữ liệu Nguyên nhân tử vong và Tóm tắt thông tin người bệnh ra viện.

- Xây dựng Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Y tế

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu về hỗ trợ sinh sản

Quyết định 3356/QĐ-BYT có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chào bạn, tôi là Lavi - trợ lý ảo trí tuệ nhân tạo. Hãy thử thách tôi bằng một câu hỏi pháp lý, tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho bạn.PopupTrợ lý ảo Lavi Chat
Xin chào, tôi là Lavi - trợ lý pháp lý của bạn. Tôi sẽ hỗ trợ bạn phân tích văn bản nhanh, chính xác chỉ trong 1 giây bằng trí tuệ nhân tạo.
Hãy đăng nhập tài khoản hoặc đăng ký để sử dụng tính năng này.
Image Intro